Unang blog post

First blog post

Advertisements

Ang blog na ito ay tungkol sa pangkalahatang edukasyon na core course na “Matematika sa Makabagong Daigdig” na inilarawan sa Commission on Higher Education Memorandum Order (CMO) bilang 20 serye ng 2013 na ang pamagat ay “General Education Curriculum: Holistic Understandings, Intellectual and Civic Competencies.”

Ang pangalan ko ay Joel Reyes Noche at isa ako sa mga kalahok ng “Training of GE Trainors” na inilarawan sa CMO bilang 49 serye ng 2016 (“Designated Delivering Higher Education Institutions for the Training of Trainors under the Faculty Training for the New General Education (GE) Core Courses“) at CMO bilang 50 serye ng 2016 (“Implementing Guidelines for the Faculty Training for the New General Education Core Courses: Training of GE Trainors“).

Sa pamamagitan nitong blog, nais kong makatulong sa mga guro na magtuturo ng at mag-áaral na mag-aáral ng kursong ito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s