Halimbawang syllabus

Sample syllabus

Advertisements

Sa isang memorandum na sinulat ng tagapangulo ng CHED noong Oktubre 3, 2016, inihayag ang pagbigay ng CHED ng mga halimbawang syllabus para sa bagong pangkalahatang edukasyon na kurikulum. Nakuha ko itong halimbawang syllabus para sa Matematika sa Makabagong Daigdig sa website ng CHED.

One thought on “Halimbawang syllabus”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s