Mga artikulo sa Matimyás Matematika

Matimyás Matematika articles

Advertisements

May nahanap akong tatlong artikulo na maaaring maging sanggunian sa pagtuturo ng matematika sa wikang Filipino. Lahat sila ay galing sa Matimyás Matematika, ang opisyal na pahayagan ng Mathematical Society of the Philippines (MSP).

(Nagpapasalamat ako kay Dr. Jose Ernie C. Lope, ang kasalukuyang punong patnugot ng Matimyás Matematika, at ang lupon ng MSP sa pagbibigay sa akin ng pahintulot na ipaskil ang mga artikulo rito sa blog ko.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s