Batayang Alhebra

Basic Algebra

Advertisements

Noong Abril 5, 2017, dumaan ako sa Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City at bumili ako ng limang textbuk na tungkol sa matematika at na nakasulat sa wikang Filipino. Isa sa mga ito ay ang “Batayang Alhebra” na sinulat nila Flora G. Cruz, Myrna B. Bermudo, Ofeila B. Orate, at Giabelle A. Saldaña. Nabili ko ito sa halagang 165 pesos.

Ang tagapaglathala nito ay ang SWF at ang kopya ko ay unang limbag ng Edisyong Eksperimental na 1997 ang taon ng karapatang magpalathala. Isa siya sa serye ng Aklat Paraluman (mga textbuk sa agham at matematika).

Mayroon itong 232+xii na pahina at sampung kabanata:

  1. Mga Ekspresyong Pangmatematika
  2. Mga Operasyon sa Ekspresyon Alhebraiko
  3. Mga Produktong Espesyal at ang Prosesong Factoring
  4. Ang mga Operasyon sa mga Ekspresyong Rasyonal
  5. Mga Pangungusap na Pangmatematika
  6. Ang Cartesian Plane
  7. Ang Paghanap ng Solusyon ng Isang Sistema ng mga Tumbasang Nasa Unang Antas
  8. Mga Radical
  9. Mga Tumbasang Quadratic
  10. Varyasyon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s