Mataas na Matematika

Higher Mathematics

Advertisements

Noong Abril 5, 2017, dumaan ako sa Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City at bumili ako ng limang textbuk na tungkol sa matematika at na nakasulat sa wikang Filipino. Isa sa mga ito ay ang “Mataas na Matematika” na sinulat nila Socorro L. Villalobos, Evangeline P. Bautista, at Leonila T. Reyes. Nabili ko ito sa halagang 200 pesos.

Ang tagapaglathala nito ay ang SWF at ang kopya ko ay unang limbag ng Edisyong Eksperimental na 1997 ang taon ng karapatang magpalathala. Isa siya sa serye ng Aklat Paraluman (mga textbuk sa agham at matematika).

Mayroon itong 280+xii na pahina at sampung kabanata:

  1. Mga Paraan ng Pagbilang
  2. Mathematical Induction
  3. Ang Teoremang Binomial
  4. Seksiyong Conic
  5. Mga Di-tumbasan (Inequalities)
  6. Mga Funsiyon at Relasyon
  7. Limit ng Funsiyon
  8. Ang mga Derivative
  9. Mga Aplikasyon ng Differentiation
  10. Integration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s