Heometriya

Geometry

Advertisements

Noong Abril 5, 2017, dumaan ako sa Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City at bumili ako ng limang textbuk na tungkol sa matematika at na nakasulat sa wikang Filipino. Isa sa mga ito ay ang “Heometriya” na sinulat nila P. Ciedelle N. Yu-Hico, Evelyn B. Baylocon, Jocelyn C. Pinzon, at Ronaldo M. San Jose. Nabili ko ito sa halagang 250 pesos.

Ang tagapaglathala nito ay ang SWF at ang kopya ko ay unang limbag ng Edisyong Eksperimental na 1996 ang taon ng karapatang magpalathala. Isa siya sa serye ng Aklat Paraluman (mga textbuk sa agham at matematika).

Mayroon itong 362+xiv na pahina at sampung kabanata:

  1. Pangangatwiran at Lohika
  2. Ang Heometriya ng mga Punto, Linya at Plane
  3. Ang Heometriya ng Anggulo
  4. Tatsulok
  5. Inequality sa Heometriya
  6. Parallelism
  7. Mga Rehiyong Polygonal at mga Area Nito
  8. Magkahawig na Polygon
  9. Bilog
  10. Ang mga Solido at mga Volume Nito

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s