Tumbasang Differential: May Aplikasyong Pang-Inhenyeriya

Differential Equations with Engineering Applications

Advertisements

Noong Abril 5, 2017, dumaan ako sa Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City at bumili ako ng limang textbuk na tungkol sa matematika at na nakasulat sa wikang Filipino. Isa sa mga ito ay ang “Tumbasang Differential: May Aplikasyong Pang-Inhenyeriya” na sinulat ni Edwin S. Tapang. Nabili ko ito sa halagang 175 pesos.

Ang tagapaglathala nito ay ang SWF at ang kopya ko ay unang limbag ng Edisyong Eksperimental na 1998 ang taon ng karapatang magpalathala. Isa siya sa serye ng Aklat Pasad (“mga textbuk sa inhenyeria at mekanika”).

Ang pamagat na nasa pabalat ng aklat (“… Pang-Inhenyeriya”) ay iba sa nasa pahina i at iii (“… sa Inhenyeriya”). Ang pagbaybay sa pamagat ng aklat (inhenyeriya) ay iba sa pagbaybay sa pahina vi (inhenyeria).

Dalawang kulay ng tinta ang ginamit sa aklat na ito (itim at pula) hindi tulad ng iba pang aklat na binili ko na itim na tinta lang ang ginamit.

Mayroon itong 168+vii na pahina at anim na kabanata:

  1. Batayang Konsepto ng Tumbasang Differential
  2. Unang Order ng Ordinaryong Tumbasang Differential
  3. Linear na Ordinaryong Tumbasang Differential
  4. Laplace Transformation
  5. Numerical na Solusyon
  6. Partial na Tumbasang Differential

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s