ADNU Binagong Ikalawang Henerasyong Pagsasanay kinansela

ADNU Modified Second Generation Training canceled

Advertisements

Ang Binagong CHED na Pangalawang Henerasyong Pangkalahatang Edukasyong Pagsasanay sa Guro para sa Pagtuturo ng mga Bagong GE na Core Course na isasagawa sana ng Ateneo de Naga University (ADNU) mula Abril 10, 2018 hanggang Abril 25, 2018 ay kinansela na.

Sa isang sulat na may petsang Marso 2, 2018 ni Amelia A. Biglete (Director IV ng Office of Programs and Standards Development ng Commission on Higher Education) sa presidente ng ADNU, isinaad niya na ang binagong pagsasanay ay ipinagpaliban dahil sa kakulangan ng pondo:

[D]uring the Commision en banc (CEB) meeting held on February 20, 2018, the CEB decided to defer the conduct of the Modified GE Faculty Training due to unavailability of funds. In view of this, we would like to apologize that CHED cannot provide financial support for the conduct of your proposed Modified GE Training.

Dahil dito, kinansela ng ADNU kahapon ang binagong pagsasanay.

Binagong CHED na Pangalawang Henerasyong Pangkalahatang Edukasyong Pagsasanay sa Guro para sa Pagtuturo ng mga Bagong GE na Core Course

Modified CHED Second Generation General Education Faculty Training for the Teaching of the New GE Core Courses

Ayon sa Commission on Higher Education (CHED) Memorandum from the Chairperson na may petsang Agosto 25, 2017,

The CHED conducted the Trainors Training and the Second Generation Training under the CHED Faculty Training for the Teaching of the New GE Core Courses during the last quarter of 2016 and the early quarter of 2017 and was able to train about 900 faculty members as Trainors and 2,884 faculty members or a total of 3,784 GE faculty.

(Ayon sa CHED Memorandum Order (CMO) bilang 8 serye ng 2017, may 638 na kalahok sa pagsasanay noong Oktubre 2016 at 262 na kalahok sa pagsasanay noong Enero 2017.) Ang bilang na 2,884 ay higit na mababa kaysa sa naplanong bilang na 17,100 (14,400 sa Abril/Mayo 2017 at 2,700 sa Hunyo/Hulyo 2017) (CMO blg. 8 s. 2017). Ayon sa CMO blg. 69 s. 2017 (“Implementing Guidelines for the Modified CHED Second Generation GE Faculty Training for the Teaching of the New General Education Core Courses“), ang kaunting bilang ng mga kalahok ay maaaring maiugnay sa kwalipikasyon ng mga inaasahang kalahok na guro, sa kakayahan ng mga mataas na institusyong pang-edukasyon na masakop ang iba pang gastusin sa pagsasanay, sa iskedyul ng mga tagapagsanay at ng mga kalahok, at sa katotohanan na ang pagsasanay ay hindi sapilitan.

Ulit, mula sa CHED MC ng Agosto 25, 2017:

To further assist the HEIs in the teaching of the new GE by training more GE faculty members, the Commission en banc (CEB) approved to implement the Modified Second Generation GE Faculty Training for the Teaching of the New GE Core Courses. The implementing guidelines was [sic] developed to allow greater flexibility in the implementation in terms of qualifications of faculty participants and schedule of the trainings. Any tertiary faculty member who is teaching or will teach a GE course will be qualified as a participant as long as he/she is endorsed by the head of the institution, and will show evidence that he/she will render the required return service upon completion of the training. Also, the schedule of the conduct of trainings will be set by the DHEI [delivering higher education institution] based on their availability.

Ayon sa CMO blg. 69 s. 2017, ang layunin nitong binagong pagsasanay ay

  1. gawing bihasa ang mga kalahok na guro sa pilosopiya ng liberal na edukasyon, palayo sa mahigpit na diin sa isang partikular na larangan ng pag-aaral at sa diing pantulong ng mga lumang kursong GE,
  2. paganahin ang mga kalahok na guro na ituro ang interdisciplinary na mga GE core course gamit ang mga bagong materyales, at
  3. makilala, magbahagi, at magpalaganap ng mga pinakamahusay na kasanayan sa pangkalahatang edukasyon.

Ayon sa CMO blg. 102 s. 2017, ang Ateneo de Naga University ay isang DHEI na magsasagawa nitong binagong pagsasanay. Kabilang sa mga kursong kasama sa binagong pagsasanay ay ang “Mathematics in the Modern World” at ang “Matematika sa Makabagong Daigdig.” Isasagawa ng ADNU ang binagong pagsasanay mula Abril 10, 2018 hanggang Abril 25, 2018.

Kung kayo ay interesadong makilahok sa binagong pagsasanay na ito, maaari kayong magpadala ng e-mail sa modified2ndgen@gmail.com o kaya ay bumisita sa Facebook na pahina na “ADNU Modified 2nd Generation Training.”

Unang beses kong magturo ng kurso

My first time to teach the course

Sa semestre na ito, nagtuturo ako ng isang seksyon ng “Matematika sa Makabagong Daigdig.” Kahit na ang kurso ay inilaang unang ituro sa 2018, hinikayat ako ng aking unibersidad na magturo ng isang seksyon ngayon upang matulungan akong sanayin sa pagtuturo ng kurso ang iba pang mga guro.

Mayroon akong sampung mag-aaral. (Ang mga major nila ay sa matematika at sa edukasyon.) Ang syllabus na ginagamit ko ay katulad ng ibinigay ng CHED, ngunit binago ko ito para maging booklet.

Ang Pagtuturo ng Matematika Gamit ang Wikang Filipino

The Teaching of Mathematics Using the Filipino Language

Noong Setyembre 3, 2017, nagbigay ako ng mga panayam tungkol sa Mathematics in the Modern World. (May karagdagang kaalaman tungkol sa mga panayam dito.) Isa sa aking mga panayam ay may pamagat na “Ang Pagtuturo ng Matematika Gamit ang Wikang Filipino” kung saan ko tinalakay ang bagong General Education Curriculum, ang kursong “Matematika sa Makabagong Daigdig,” ang pagsasalin sa Filipino ng matematikang terminolohiya, mga textbuk sa matematika na nasa wikang Filipino, at mga materyales sa pagtuturo ng matematika sa wikang Filipino.

Ang Agosto ay Buwan ng Wikang Pambansa

August is National Language Month

Sa Proklamasyon Bilang 35 ni Pangulong Sergio Osmeña noong Marso 26, 1946, ang Marso 27 hanggang Abril 2 ng bawat taon ay ipinahayag na Linggo ng Wikang Pambansa (“National Language Week“) kung saan ang mga paaralan at iba pang mga ahensya ng kultura sa Pilipinas ay tinatawag na ipakita ang kanilang sigasig sa pamamagitan ng paggamit ng mas epektibong hakbang para sa pagpapalaganap ng pambansang wikang Filipino. (Ang Abril 2 ay kaarawan ni Francisco Baltazar, ang may-akda ng “Florante at Laura.”)

Sa Proklamasyon Bilang 186 ni Pangulong Ramon Magsaysay noong Setyembre 23, 1955, nilipat ang Linggo ng Wikang Pambansa sa Agosto 13 hanggang Agosto 19 ng bawat taon dahil ang Marso 29 hanggang Abril 4 ay nasa labas ng taong panuruan at sa gayon ay pinipigilan ang paglahok ng mga paaralan sa pagdiriwang nito.

Sa Proklamasyon Bilang 19 ni Pangulong Corazon Aquino noong Agosto 12, 1986, ipinahayag na ang Agosto 13 hanggang Agosto 19 ay “Linggo ng Wikang Pambansang Pilipino na dapat ipagdiwang ng lahat ng mga mamamayan sa buong bansa, sa pangununa ng mga nasa pamahalaan at mga paaralan at gayundin ng mga lider ng iba’t ibang larangan ng buhay.” (Ang Agosto 19 ay ang “araw ng pagsilang ng naging Pangulong Manuel L. Quezon, itinuturing na Ama ng Wikang Pambansa.”)

Sa Proklamasyon Bilang 1041 ni Pangulong Fidel Ramos noong Hulyo 15, 1997, ipinahayag na ang Agosto 1 hanggang Agosto 31 ay “Buwan ng Wikang Pambansa.”

(Ang mga kopya ng mga proklamasyon ay nakuha ko sa Republic of the Philippines National Government Portal.)

Matematika Para sa Pangkalahatang Edukasyon

Mathematics for General Education

Noong Abril 5, 2017, dumaan ako sa Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City at bumili ako ng limang textbuk na tungkol sa matematika at na nakasulat sa wikang Filipino. Isa sa mga ito ay ang “Matematika Para sa Pangkalahatang Edukasyon.” Nabili ko ito sa halagang 185 pesos.

Ang tagapaglathala nito ay ang SWF at ang kopya ko ay unang limbag ng Edisyong Eksperimental na 1997 ang taon ng karapatang magpalathala. Isa siya sa serye ng Aklat Paraluman (mga textbuk sa agham at matematika).

Sa pabalat ang lista ng mga may-akda ay Jaime D. L. Caro, Leticia L. Castillo, Azucena C. Darvin, Aurora R. Fernandez, Felina G. Mapa, Caridad M. Natividad, Nenita C. Ocampo, at Jesusa T. Tangco, at ang editor ay si Mario I. Miclat. Ngunit sa pahina iii ang mga may-akda ay nakalista sa ibang pagkakasunod-sunod (Jesusa Tangco, Caridad Natividad, Nenita Ocampo, Felina Mapa, Leticia Castillo, Aurora Fernandez, Azucena Darvin, Jaime Caro) at hindi nakalista ang editor.

Mayroon itong 262+xiv na pahina at pitong kabanata:

  1. Likas na Katangian ng Matematika
  2. Mga Sistema ng Numero
  3. Mga Estruktura ng Algebra
  4. Geometry at Trigonometry
  5. Calculus
  6. Estadistika at Probabilidad
  7. Ang Computer at ang Informatika

Mayroon din akong ikalawang edisyon ng librong ito na may mga pagkakaiba sa listahan ng mga may-akda at sa mga paksa na nilalaman.

Pagsasanay sa MMW natapos

MMW training completed

Mula Abril 24, 2017 hanggang Mayo 13, 2017, ang Ateneo de Naga University, sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Humanidades at mga Agham Panlipunan nito, ay nagsagawa ng apat na sabay-sabay na pagsasanay na inilarawan sa Commission on Higher Education (CHED) Memorandum Order (CMO) bilang 8 serye ng 2017 na may pamagat na “Implementing Guidelines for the Faculty Training for the New General Education Core Courses: Second-Generation Training.”

Isa sa mga pagsasanay ay ang para sa “Mathematics in the Modern World” (MMW). Ako at si Marivic Fullante ang mga tagapagsanay rito at dalawampu’t dalawa ang aming mga kalahok.