Ang Pagtuturo ng Matematika Gamit ang Wikang Filipino

The Teaching of Mathematics Using the Filipino Language

Advertisements

Noong Setyembre 3, 2017, nagbigay ako ng mga panayam tungkol sa Mathematics in the Modern World. (May karagdagang kaalaman tungkol sa mga panayam dito.) Isa sa aking mga panayam ay may pamagat na “Ang Pagtuturo ng Matematika Gamit ang Wikang Filipino” kung saan ko tinalakay ang bagong General Education Curriculum, ang kursong “Matematika sa Makabagong Daigdig,” ang pagsasalin sa Filipino ng matematikang terminolohiya, mga textbuk sa matematika na nasa wikang Filipino, at mga materyales sa pagtuturo ng matematika sa wikang Filipino.

Ang Agosto ay Buwan ng Wikang Pambansa

August is National Language Month

Sa Proklamasyon Bilang 35 ni Pangulong Sergio Osmeña noong Marso 26, 1946, ang Marso 27 hanggang Abril 2 ng bawat taon ay ipinahayag na Linggo ng Wikang Pambansa (“National Language Week“) kung saan ang mga paaralan at iba pang mga ahensya ng kultura sa Pilipinas ay tinatawag na ipakita ang kanilang sigasig sa pamamagitan ng paggamit ng mas epektibong hakbang para sa pagpapalaganap ng pambansang wikang Filipino. (Ang Abril 2 ay kaarawan ni Francisco Baltazar, ang may-akda ng “Florante at Laura.”)

Sa Proklamasyon Bilang 186 ni Pangulong Ramon Magsaysay noong Setyembre 23, 1955, nilipat ang Linggo ng Wikang Pambansa sa Agosto 13 hanggang Agosto 19 ng bawat taon dahil ang Marso 29 hanggang Abril 4 ay nasa labas ng taong panuruan at sa gayon ay pinipigilan ang paglahok ng mga paaralan sa pagdiriwang nito.

Sa Proklamasyon Bilang 19 ni Pangulong Corazon Aquino noong Agosto 12, 1986, ipinahayag na ang Agosto 13 hanggang Agosto 19 ay “Linggo ng Wikang Pambansang Pilipino na dapat ipagdiwang ng lahat ng mga mamamayan sa buong bansa, sa pangununa ng mga nasa pamahalaan at mga paaralan at gayundin ng mga lider ng iba’t ibang larangan ng buhay.” (Ang Agosto 19 ay ang “araw ng pagsilang ng naging Pangulong Manuel L. Quezon, itinuturing na Ama ng Wikang Pambansa.”)

Sa Proklamasyon Bilang 1041 ni Pangulong Fidel Ramos noong Hulyo 15, 1997, ipinahayag na ang Agosto 1 hanggang Agosto 31 ay “Buwan ng Wikang Pambansa.”

(Ang mga kopya ng mga proklamasyon ay nakuha ko sa Republic of the Philippines National Government Portal.)

Matematika Para sa Pangkalahatang Edukasyon

Mathematics for General Education

Noong Abril 5, 2017, dumaan ako sa Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City at bumili ako ng limang textbuk na tungkol sa matematika at na nakasulat sa wikang Filipino. Isa sa mga ito ay ang “Matematika Para sa Pangkalahatang Edukasyon.” Nabili ko ito sa halagang 185 pesos.

Ang tagapaglathala nito ay ang SWF at ang kopya ko ay unang limbag ng Edisyong Eksperimental na 1997 ang taon ng karapatang magpalathala. Isa siya sa serye ng Aklat Paraluman (mga textbuk sa agham at matematika).

Sa pabalat ang lista ng mga may-akda ay Jaime D. L. Caro, Leticia L. Castillo, Azucena C. Darvin, Aurora R. Fernandez, Felina G. Mapa, Caridad M. Natividad, Nenita C. Ocampo, at Jesusa T. Tangco, at ang editor ay si Mario I. Miclat. Ngunit sa pahina iii ang mga may-akda ay nakalista sa ibang pagkakasunod-sunod (Jesusa Tangco, Caridad Natividad, Nenita Ocampo, Felina Mapa, Leticia Castillo, Aurora Fernandez, Azucena Darvin, Jaime Caro) at hindi nakalista ang editor.

Mayroon itong 262+xiv na pahina at pitong kabanata:

 1. Likas na Katangian ng Matematika
 2. Mga Sistema ng Numero
 3. Mga Estruktura ng Algebra
 4. Geometry at Trigonometry
 5. Calculus
 6. Estadistika at Probabilidad
 7. Ang Computer at ang Informatika

Mayroon din akong ikalawang edisyon ng librong ito na may mga pagkakaiba sa listahan ng mga may-akda at sa mga paksa na nilalaman.

Pagsasanay sa MMW natapos

MMW training completed

Mula Abril 24, 2017 hanggang Mayo 13, 2017, ang Ateneo de Naga University, sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Humanidades at mga Agham Panlipunan nito, ay nagsagawa ng apat na sabay-sabay na pagsasanay na inilarawan sa Commission on Higher Education (CHED) Memorandum Order (CMO) bilang 8 serye ng 2017 na may pamagat na “Implementing Guidelines for the Faculty Training for the New General Education Core Courses: Second-Generation Training.”

Isa sa mga pagsasanay ay ang para sa “Mathematics in the Modern World” (MMW). Ako at si Marivic Fullante ang mga tagapagsanay rito at dalawampu’t dalawa ang aming mga kalahok.

Pagsasanay sa MMD kinansela

MMD training cancelled

Malungkot kong binabalita na hindi na matutuloy ang pangalawang henerasyong pagsasanay ng Ateneo de Naga University (ADNU) para sa “Matematika sa Makabagong Daigdig” (MMD) na binanggit ko sa isang lumang post. Isang guro lang kasi ang humiling na maging kalahok sa pasasanay para sa MMD (ang kurso tungkol sa matematika na ituturo sa wikang Filipino sa bagong pangkalahatang edukasyon na kurikulum). Pumayag itong guro na ito na maging kalahok sa pagsasanay para sa “Mathematics in the Modern World” (MMW) (ang kurso na ituturo sa wikang Ingles).

Ang unang balak ng ADNU ay isa lang ang magtuturo ng MMW (si Marivic Fullante) at isa lang ang magtuturo ng MMD (ako). Ngunit dahil kinansela na ang pagsasanay para sa MMD, kaming dalawa na ni Bb. Fullante ang magtuturo ng MMW.

Maaaring bumisita sa website ng Departamento ng Matematika ng ADNU ang mga interesado sa mga balita tungkol sa at mga materyales sa pag-aaral para sa MMW.

Tumbasang Differential: May Aplikasyong Pang-Inhenyeriya

Differential Equations with Engineering Applications

Noong Abril 5, 2017, dumaan ako sa Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City at bumili ako ng limang textbuk na tungkol sa matematika at na nakasulat sa wikang Filipino. Isa sa mga ito ay ang “Tumbasang Differential: May Aplikasyong Pang-Inhenyeriya” na sinulat ni Edwin S. Tapang. Nabili ko ito sa halagang 175 pesos.

Ang tagapaglathala nito ay ang SWF at ang kopya ko ay unang limbag ng Edisyong Eksperimental na 1998 ang taon ng karapatang magpalathala. Isa siya sa serye ng Aklat Pasad (“mga textbuk sa inhenyeria at mekanika”).

Ang pamagat na nasa pabalat ng aklat (“… Pang-Inhenyeriya”) ay iba sa nasa pahina i at iii (“… sa Inhenyeriya”). Ang pagbaybay sa pamagat ng aklat (inhenyeriya) ay iba sa pagbaybay sa pahina vi (inhenyeria).

Dalawang kulay ng tinta ang ginamit sa aklat na ito (itim at pula) hindi tulad ng iba pang aklat na binili ko na itim na tinta lang ang ginamit.

Mayroon itong 168+vii na pahina at anim na kabanata:

 1. Batayang Konsepto ng Tumbasang Differential
 2. Unang Order ng Ordinaryong Tumbasang Differential
 3. Linear na Ordinaryong Tumbasang Differential
 4. Laplace Transformation
 5. Numerical na Solusyon
 6. Partial na Tumbasang Differential

Heometriya

Geometry

Noong Abril 5, 2017, dumaan ako sa Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City at bumili ako ng limang textbuk na tungkol sa matematika at na nakasulat sa wikang Filipino. Isa sa mga ito ay ang “Heometriya” na sinulat nila P. Ciedelle N. Yu-Hico, Evelyn B. Baylocon, Jocelyn C. Pinzon, at Ronaldo M. San Jose. Nabili ko ito sa halagang 250 pesos.

Ang tagapaglathala nito ay ang SWF at ang kopya ko ay unang limbag ng Edisyong Eksperimental na 1996 ang taon ng karapatang magpalathala. Isa siya sa serye ng Aklat Paraluman (mga textbuk sa agham at matematika).

Mayroon itong 362+xiv na pahina at sampung kabanata:

 1. Pangangatwiran at Lohika
 2. Ang Heometriya ng mga Punto, Linya at Plane
 3. Ang Heometriya ng Anggulo
 4. Tatsulok
 5. Inequality sa Heometriya
 6. Parallelism
 7. Mga Rehiyong Polygonal at mga Area Nito
 8. Magkahawig na Polygon
 9. Bilog
 10. Ang mga Solido at mga Volume Nito