Matematika Para sa Pangkalahatang Edukasyon

Mathematics for General Education

Advertisements

Noong Abril 5, 2017, dumaan ako sa Sentro ng Wikang Filipino (SWF) sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City at bumili ako ng limang textbuk na tungkol sa matematika at na nakasulat sa wikang Filipino. Isa sa mga ito ay ang “Matematika Para sa Pangkalahatang Edukasyon.” Nabili ko ito sa halagang 185 pesos.

Ang tagapaglathala nito ay ang SWF at ang kopya ko ay unang limbag ng Edisyong Eksperimental na 1997 ang taon ng karapatang magpalathala. Isa siya sa serye ng Aklat Paraluman (mga textbuk sa agham at matematika).

Sa pabalat ang lista ng mga may-akda ay Jaime D. L. Caro, Leticia L. Castillo, Azucena C. Darvin, Aurora R. Fernandez, Felina G. Mapa, Caridad M. Natividad, Nenita C. Ocampo, at Jesusa T. Tangco, at ang editor ay si Mario I. Miclat. Ngunit sa pahina iii ang mga may-akda ay nakalista sa ibang pagkakasunod-sunod (Jesusa Tangco, Caridad Natividad, Nenita Ocampo, Felina Mapa, Leticia Castillo, Aurora Fernandez, Azucena Darvin, Jaime Caro) at hindi nakalista ang editor.

Mayroon itong 262+xiv na pahina at pitong kabanata:

  1. Likas na Katangian ng Matematika
  2. Mga Sistema ng Numero
  3. Mga Estruktura ng Algebra
  4. Geometry at Trigonometry
  5. Calculus
  6. Estadistika at Probabilidad
  7. Ang Computer at ang Informatika

Mayroon din akong ikalawang edisyon ng librong ito na may mga pagkakaiba sa listahan ng mga may-akda at sa mga paksa na nilalaman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s