Ang Pagtuturo ng Matematika Gamit ang Wikang Filipino

The Teaching of Mathematics Using the Filipino Language

Advertisements

Noong Setyembre 3, 2017, nagbigay ako ng mga panayam tungkol sa Mathematics in the Modern World. (May karagdagang kaalaman tungkol sa mga panayam dito.) Isa sa aking mga panayam ay may pamagat na “Ang Pagtuturo ng Matematika Gamit ang Wikang Filipino” kung saan ko tinalakay ang bagong General Education Curriculum, ang kursong “Matematika sa Makabagong Daigdig,” ang pagsasalin sa Filipino ng matematikang terminolohiya, mga textbuk sa matematika na nasa wikang Filipino, at mga materyales sa pagtuturo ng matematika sa wikang Filipino.

One thought on “Ang Pagtuturo ng Matematika Gamit ang Wikang Filipino”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s